Tento E-SHOP firmy VV Design spol. s r.o. slouží k maloobchodnímu i velkoobchodnímu prodeji

Collonil Cleaning Foam Carbon - čistící pěna

Collonil Cleaning Foam Carbon - 125ml

 

189 Kč
Dostupnost: Skladem (1 ks)
Collonil Cleaning Foam Carbon - čistící pěna

Detailní popis produktu

Popis:

Pěna s vysokou čisticí účinností. Čistí rychle,snadno a přitom do hloubky. Je použitelná na všechny materiály.Standartní věty o nebezpečnosti: H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout....
 

Návod na použití Carbon Midsole Cleaner

APLIKACE: Čistící emulzi naneste na hadřík a mezipodešev vyčistěte. Zbytky odstraňte čistým hadříkem.

 

Povinné informace Carbon Foam

Upozornění: Nebezpečí

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. 
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 

Obsahuje:
5 % a více, ale méně než 15 % alifatické uhlovodíky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfémy, D-LIMONEN, CITRAL, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE, 2 BROMO-2NITROPROPAN-1,3-DIOL.

Informace o ingrediencích podle nařízení o detergentech: AQUA; BUTAN; PROPAN; ISODECANOLETHOXYLAT; MASTNÉ ALKOHOLY, ALKOXYLATED; LAURETHSULFÁT SODNÝ; UNDECETH-40; C12-15ROZVĚTVENÉ A LINEÁRNÍ, ETHOXYLOVANÉ ALKOHOLY. DIETHYLHEXYL SULFOSUCCINATE SODNÝ; P TOLUENSULFONÁT sodný; PARFÉMY; D-LIMONEN; CITRAL; BENZISOTHIAZOLINONE; METHYLISOTHIAZOLINONE; OCTYLISOTHIAZOLINONE; 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: