Tento E-SHOP firmy VV Design spol. s r.o. slouží k maloobchodnímu i velkoobchodnímu prodeji

Collonil Color STOP 100ml

COLLONIL COLOR STOP 100ml

218 Kč
Dostupnost: Skladem (>5 ks)
Collonil Color STOP 100ml

Detailní popis produktu

 COLLONIL COLOR STOP 100ml

  

  • Sprej pro snížení barvení vnitřků obuvi
  • po aplikaci se barva podšívky obuvi zafixuje
  • při silnějším barvení je nutné nástřik čas od času opakovat

 

Návod na pOužití Color Stop

Obuv vystříkejte a nechejte 20-30 min. zaschnout. Podle potřeby čas od času postup zopakujte.  

 

Povinné informace Color Stop

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.·


Nebezpečné komponenty k etiketování:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

  

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Podobné produkty

watherstop 200
Tip
205 Kč
Skladem (>5 ks)

COLLONIL WATERSTOP 200ml s UV filtrem

295
nano 400
279 Kč
Skladem (>5 ks)

COLLONIL NANO PRO - 300ml

294
Carbon 400
Tip
320 Kč
Skladem (>5 ks)

COLLONIL CARBON PRO - 400ml

296
Collonil Lederfett 200ml
Tip
205 Kč
Skladem (>5 ks)

COLLONIL LEDERFETT 200ml

299
watherstop 200
205 Kč
Skladem (>5 ks)

COLLONIL NUBUK + VELOURS 200ml

297
Collonil Midsole Cleaner Carbon - čištění mezipodešve
189 Kč
Skladem (2 ks)

Collonil Midsole Cleaner Carbon - 100ml

 

4188
coll
263 Kč
Skladem (2 ks)

Collonil Midsole Sealer Carbon - 100ml

 

4185
Collonil krém Waterstop Colours - více barev 75ml
167 Kč
Skladem (3 ks)

COLLONIL COLOURS WATERSTOP - 75ml

barevné provedení u nás k dostání :

751 schvarz - černá

379 taupe - béžová

457 bordeaux mahagoni - bordó

398 mittelbraun - středně hnědá

025 - weibpflegend - bílá

4182/BIL